Fönsterputsning och fasadtvätt med ultrarent vatten!

 

En fördel speciellt vid fasadtvätt är att vatten som blivit av med sina naturliga partiklar såsom kalk, järn, magnesium mm. försöker återställa sin naturliga balans och när det ultrarena vattnet kommer i kontakt med smuts suger den åt sig smutsen som en svamp.

Ultrarent vatten löser föroreningar utan hjälp av kemikalier. DanVic HB har portabla anläggningar för att producera det ultrarena vattnet. Det är vanligt kranvatten som avmineraliseras och avjoniseras när det pressas genom filter i olika steg

Med ultraren vattenteknik finns flera fördelar:

Effektivt Vattnet är aggressivt och löser upp smuts, alger, fetter och mögel.

Skonsamt Att tvätta med ultrarent vatten innebär att varken vatten eller smuts tränger in i fasaden. Slitaget på byggnaden blir betydligt mindre.

Miljövänligt Inga kemikalier är inblandade vilket är bra för fasad och miljö.

Ekonomiskt Metoden är tidssparande. I och med att arbetsmetodens räckvidd är 18 meter slipper man dyra liftkostnader.

Rent vattentekniken Är skonsam mot gamla objekt som till exempel kulturminnbeskyddade byggnader, kyrkor och dylikt.

Vår rena vattenteknik är säker ur arbetsmiljösynpunktMan står på marken och arbetar vilket minimerar risker.

Lämpar sig mycket bra för:

Glas

Trä

Plåt

Betong

Tegel/Mursten

Tvätt av vindskiva

Ta bort spindelnät