DanVic HB är ett företag som tar väl hand om sina medarbetare.

Vi är övertygade om att personal som trivs på sitt arbete jobbar bättre och stannar längre.

Att vara anställd hos DanVic HB innebär högre krav på kunskap om städning än branschen i övrigt samt en kontinuerlig uppföljning av kvaliteten på ditt arbete.

Möjligheterna som anställd är bra då personalen ges stort eget ansvar med möjlighet till lön delvis baserad på prestation.

Vi är även mycket noga med arbetsergonomin och använder den mest effektiva arbetsutrustningen.