• Enkelhet är en av våra starkaste konkurrensfördelar. Hjälp Hemma är enkla att ha att göra med, våra tjänster är enkla att förstå, köpa och uppskatta.
  • Vi är stolta över att göra livet lite enklare och smidigare för våra kunder.
  • För din trygghet som kund har vi en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på upp till 10 miljoner kronor.
  • Vårt arbete bygger på att det är samma medarbetare som regelbundet utför städuppdraget hos våra kunder, frånsett när denne är på semester eller är sjuk, då det kommer en vikarie.
  • Att det är samma medarbetare som utför uppdraget tror vi gör vårt arbete effektivare. Det innebär även en ökad trygghet för våra kunder.